Välkommen till Tasman Metals AB

Tasman Metals AB är helägt svenskt dotterbolag till Tasman Metals Ltd. Moderbolaget är ett kanadensiskt börsnoterat prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med en renodlad inriktning mot fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller (engelsk förkortning REE) i Europa. Användningen av REE ökar kraftigt i världen till följd av dessa ämnens unika egenskaper som utnyttjas i en rad högteknologiska (”Hightech”) och miljöinriktade applikationer (”Greentech”).